Past and future EGMOs

EGMO: Keiko Tasaki

EGMO 2024

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO 2023

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO 2019

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO 2018

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO 2017

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO 2016

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO 2015

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO 2014

CountryJapan
Given nameKeiko
Family nameTasaki
Primary roleDeputy Leader

EGMO website hosted by:

UKMT

Based on a design by:

Andrew Evans Graphic Design